Algemene voorwaarden

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij ER-Trading GmbH/ER-Feuerwerk/ER-vuurwerk optreedt als leverancier van producten.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van ER-Trading GmbH/ER-Feuerwerk/ER-Vuurwerk zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.

Overeenkomst

De koopovereenkomst tussen ER-Trading GmbH/ER-Feuerwerk/ER-vuurwerk en koper is tot stand gekomen op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

Prijzen

Alle genoemde prijzen in de webshop zijn in euro ’s en inclusief BTW.

Order en ontvangst-betaling

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van ER-Trading GmbH/ER-Feuerwerk/ER-vuurwerk een e-mail met de opdrachtsbevestiging , tevens afhaal-en betaalbewijs.

Betalingswijze

De online geplaatste orders dienen vooruit betaald te worden !

De goederen kunnen alleen tijdens de wettelijk bepaalde officiële verkoopsdagen worden opgehaald.

Indien de goederen tijdens de wettelijk bepaalde officiële verkoopdagen niet worden opgehaald blijft ER-Trading GmbH/ER-Feuerwerk/ER-vuurwerk eigenaar van de goederen en vervalt het recht op restitutie van het reeds gedeeltelijk of gehele betaalde bedrag. Tenzij dit voor aanvang van de wettelijk bepaalde officiële verkoopdagen is gemeld .

De on-line shop is geopend tot 24-12-2024.

Voor aankopen na deze datum adviseren wij u om de bestellijst te printen en in één van onze winkels af te geven.

Levering en Levertijden

Levering van vuurwerk vindt uitsluitend en alleen plaats aan personen van 18 jaar en ouder en volgens de plaatselijk geldende (politie) voorschriften . Bij levering kan naar een legitimatiebewijs worden gevraagd .Uw bestelling kunt u alleen afhalen op de door ons gekozen afhaaldag en dagdeel en alleen volgens de plaatselijk geldende (politie) voorschriften . U bent gehouden de gekochte goederen onmiddellijk na ontvangst te  controleren of de overeenkomst met ER-TRading GmbH/ER-Feuerwerk/ER-vuurwerk deugdelijk is nagekomen en ER-Trading GmbH/ER-Feurwerk/ER-vuurwerk er terstond van in kennis te stellen zodra het tegendeel blijkt.

Garantie

ER-Trading GmbH/ER-Feuewerk/ER-vuurwerk garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan strenge normen die hiertoe door de Duitse overheid zijn vastgesteld (BAM certificaat/ID nummer CE nummer etc.).Voorts garandeert ER-Trading GmbH/ER-Feuerwerk/ER-vuurwerk dat de door hun geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid , betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.

Herroepingsrecht

Wettelijk is vastgesteld dat u het recht heeft zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de besteldatum uw bestelling te annuleren . Mocht u willen annuleren na de wettelijk vastgestelde 14 dagen neemt u dan contact met ons op via de mail (info@er-trading.de). Houd er rekening mee dat na de periode van 14 dagen E&R Trading GmbH het recht heeft om 20% van het TOTAAL bedrag van de  geplaatste bestelling te behouden i.v.m. gemaakte administratieve en logistieke handelingen. Let op 20 % van het TOTAAL bedrag dus niet 20% van de aanbetaling.

Aansprakelijkheid

ER-Trading GmbH/ER-Feuerwerk/ER-vuurwerk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt .Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval ,doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden ,de goederen binnen een gebouwen/of woning gebruiken of die de goederen op een  (strijdige)manier van gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.

Privacy

ER-Trading GmbH/ER-Feuerwerk/ER-vuurwerk behandelt gegevens van de klant met zorg .  Dit betekent dat ER-Trading /ER-Feuerwerk/ER-vuurwerk deze nooit aan derden ter beschikking zal stellen , tenzij wettelijk daartoe verplicht . ER-Trading/ER-Feuerwerk/ER-vuurwerk zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling , betaling , de communicatie met de klant en om de klant te informeren omtrent de ontwikkelingen op de site van ER-Trading GmbH/ER-Feuerwerk/ER-vuurwerk . Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd . Dit verzoek kan schriftelijk ingediend worden of per e-mail info@er-trading.de

Mocht u niet tevreden zijn over een product en/of dienst , neem dan contact op met ER-Trading GmbH/ER-Feuerwerk/ER-vuurwerk . Wij zullen trachten tot een oplossing te komen .Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter .

Door een bestelling te plaatsen verklaart u zich akkoord met deze afspraken . ER-Trading GmbH/ER-Feuerwerl/ER-vuurwerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen , afbeeldingen en teksten.

Nieuwsbrief

Wanneer u bij de bestelling akkoord gaat met de algemene voorwaarden gaat u er automatisch mee akkoord dat E&R- Trading GmbH uw mailadres mag gebruiken om contact met u op te nemen en u een nieuwsbrief toe te zenden . Mocht u dit gelieve niet willen kunt u dit altijd aangeven door middel van het sturen van een mail onder de vermelding van “AFMELDING NIEUWSBRIEF”.